REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości. Regulamin obowiązuje na terenie Hotelu Łaziska i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w Hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa bez żadnych zastrzeżeń.

 1. Doba Hotelowa 
  Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany
  w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Zatrzymanie pokoju po godz. 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 2. Rezerwacja i meldunek 
  Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją hotelu: telefonicznie 723 110 110 lub mailowo hotellaziska@gmail.com. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej 2 dni przed planowanym przyjazdem.Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostanie zgłoszone co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem – hotel nie obciąży Gościa kosztami rezerwacji, a wpłacone środki będą zwrócone na to samo konto bankowe, z którego wyszedł przelew w terminie do 21 dni. W przypadku anulowania Rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
 3. USŁUGI
  Hotel ma obowiązek zapewnić:  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o naszym gościu; profesjonalną i uprzejmą obsługę *sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma możliwości dostawienia łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju.
 4. Odpowiedzialność Gości
  Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł. W pokoju nie należy pozostawić bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej. W pokojach nie należy pozostawiać małych dzieci bez opieki.
 5. Odpowiedzialność Hotelu 
  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin  hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników  hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub  funkcjonowania hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą  odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 6. Postanowienia dodatkowe
  W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelowych. 
  W hotelu nie akceptujemy zwierząt. 
  W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. 
  W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 

 Dyrekcja Hotelu

 

 

 

Ważne informacje:

 

Kontakt:          Hotel Łaziska                                                Restauracja pod Sosną

Ul. Kolonia 4, 32-860 Czchów                                            Tel. 601-224-725         

Tel. 723-110-110

www.hotellaziska.com.pl

hotellaziska@gmail.com

 

Godz. Otwarcia restauracji: pn. – ndz.: 7:00-21:00

(w sezonie letnim cały tydzień 7:00-22:00).

 

 

 • Godziny otwarcia Hotelu: 7:00- 23:00. Recepcja nie działa 24h.
 • Basen dostępny w sezonie letnim tylko dla gości hotelowych.
 • Sauna i siłownia zlokalizowana jest w Budynku Górnym – przed skorzystaniem prosimy o kontakt z recepcją.
 • Parking niestrzeżony oraz Internet jest dostępny bezpłatnie dla gości hotelowych – hasło do wifi dostępne w recepcji.
 • Apteczka znajduje się w recepcji.
 • W razie potrzeby bagaż można oddać do przechowania.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka/deski, suszarki do włosów– prosimy o kontakt z recepcją.
 • Goście hotelowi mogą skorzystać odpłatnie z:

usługi prania- 30 zł

kompletu dodatkowej pościeli- 50 zł

 • Akceptujemy karty płatnicze.

Hotel Łaziska Ul. Kolonia 4 32-860 Czchów

 Tel. 723-110-110

 hotellaziska@gmail.com

 

Godziny pracy recepcji: 7:00-21:00

 Przyjazd w innych godzinach jest możliwy

po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zwierzęta nie są akceptowane. 

 Nr konta:  56-1240-1910-1111-0010-1672-0210

"RABEK" Z.Rabiasz, M.Rabiasz Spółka Jawna 

Jurków 53b 32-860 Czchów  NIP:869-191-74-19